Lovisanejdens svenska pensionärer

Höstmöte 11.11.2015
 

 

Adi Viksten omvaldes till ordförande för 2016.
85 personer närvar vid mötet.
SeniorPopp sjöng några glada sånger.
Föreningen bjöd på kaffe.
Lotteri avslutade mötet.


 

Månadsmöte 02.09.2015                  

Christina Rönnman från Viking Line var
dagens gäst. Hon berättade för oss om
alla 7 Viking Lines fartyg och deras erbjudanden.
104 medlemmar var närvarande.
En medlem hade avlidit så vi höll en tyst minut
för att hedra minnet av honom. 5 nya medlemmar
har vi fått. Följande möte är den 16 september.

 

 

 

   Månadsmöte 16.09.2015                                                                                                      

    96 pensionärer hörde på då dagens gäst Roger Turku
    berättade om VM i Lahtis år 2001. Han berättade om
    dopingskandalen den sk. bloduttunningen.
    Efter kaffet var det dags för allsång med Bengt Blom-
    qvist och hans dragspel.
    Tillsist följde lotteri.
    Vi träffas igen den 30 september.
    Vi hade också fått en ny medlem.

 

 

 

 

                                                                                           

       Möte på Esplanad 30.9.2015                                                                                              

         Jordbrukaren Jesse Mårtensson berättade för
         92 pensionärer om sin supermoderna ladugård
         som han bedriver tillsammans med sina föräldrar.
         Robotarna sköter om mjölkningen av korna samt
         sköter om att korna inte behöver ligga i dynga.
         Man fick ställa frågor som han besvarade med
         litet road min. Han avtackades med en ros av
         sekreteraren.
         En ny medlem hade vi fått.
         Efter kaffet följde allsång och lotteri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

Möte 14.10.2015 på Esplanad

 

Dagens gäst var chefredaktör Kim Wahlroos från
tidningen Nya Östis. Han berättade om vilka personer
som frivilligt jobbar med tidningen. Den har i detta nu
ca 2000 prenumeranter. Den kommer ut en gång i
 veckan på torsdagar och berättar om ortens händelser.
Det var ett uppskattat program.
Efter kaffet var det allsång med Bengt Blomqvist
och lotteri.
104 personer var närvarande.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Månadsmöte 13.05.2015

82 pensionärer deltog i vårens sista möte.                            
Bankdirektör Olof Lassas från Östnylands Andelsbank
berättade om bankens fusionering den 1.8.2015.
Banken bjöd också på kaffe och tårta.
Bengt Blomqvist ledde allsången samt berättade
roliga historier.
Lotteri avslutade dagen.

  

Månadsmöte 29.04.2015 på Esplanad

Mötet började med en tyst minut för 2 medlemmar
som hade gått bort.
Christian Henriksson berättade för oss om Carl
Mikael Bellman och hans bravader.
Bengt Blomqvist med sitt dragspel testade oss
på olika kvinnonamn. Han hade gjort om melodierna
och det gällde att hitta rätt kvinnonamn i dem.
Bengt berättade också roliga historier och ledde
allsången.
Kaffe och lotteri avslutade det trevliga mötet.

 

                                                                           

    Månadsmöte 15.04.2015 på
    Esplanad

 

    Nu var det dags för den årliga modevisningen
    Det var Tangos damer som bidrog med
    kläderna och våra egna pensionärer som
    mannekänger. Det var 4 damer och 2 herrar
    som ställde upp.
    Dagen avslutades med kaffe och lotteri.
    Sammanlagt 111 personer var närvarande.
    
.

 

 

 

       

      Möte 07.04.2015 på Safecafe

      

        Närvarande var styrelsen, suppleanterna och    
        festkommitèn. Ärendet som behandlades var
        höstfesten.

       

 

 

       

     Månadsmöte 01.04.2015 på Servicehuset  

 

        Dagens gäst Anita Wiik berättade om lokalarkivet
       och dess verksamhet.
       Bengt Blomqvist höll en musikalisk frågesport,
       ledde allsången och berättade roliga vitser.
       Lotteri hölls som avslutning på dagen för 84
       pensionärer.

 

                                                               

 
   

 


    
    Månadsmöte 18.03.2015 på Servicehuset                                             

    
     
     Bankdirektör Nina Lökfors från Aktia berättade för
     98 pensionärer om aktuella tjänster för Seniorer.
     Bengt Blomqvist berättade hur det började att han
     spelar dragspel. Han ledde allsången som vanligt.
     Efter kaffet som banken bjöd följde lotteri
     En ny medlem hälsades välkommen.

                                                 

 

 

 

                                                                                                                                                                                Nina Lökfors                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

               
Vårmöte 04.03.2015 i Servicehuset                        
 

       

105 pensionärer närvar vid vårmötet.  
2 nya pensionärer hälsades välkomna.
Vår fina sånggrupp SeniorPopp under-
höll oss med sånger efter kaffet.
Lotteri avslutade mötet.

                                                                         Sånggruppen SeniorPopp       

 

 

Möte 18.02.2015

88 pensionärer åhörde Berit Dahlin från
förbundet. Hon började den 14.08.2014
som verksamhetsledare. Hon har många
nya och intressanta ideèr på gång.
Kaffe och fastlagsbulle hörde också till.
Bengt Blomqvist med sitt dragspel och
sina vitser hörde också till.
Lotteri avslutade mötet.

.

 

Möte 04.02.2015 på Esplanad

Mötet började med en tyst minut för att hedra
minnet av en medlem som hade gått bort.
Närvarande var 100 pensionärer.
Holger Ferin berättade om Lovisas historia under
1700-talet. Det var nog annat då med ryska soldater
och svenskar.
Christian Henriksson höll en rolig musikfrågesport.
Kaffe med Runebergstårtor.
Allsång med Bengt Blomqvist.
Lotteri avslutade mötet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Möte 21.01.2015 på Esplanad

Immo Toivari från Lovisa Taxibilister berättade

för 105 pensionärer om det nya Kelasystemet
som trädde i kraft den 10.12.2014. Det var intressant
och vi fick mycket ny information.
2 nya medlemmar hade anslutit sig till föreningen.
Bengt Blomqvist ledde allsången efter kaffet.
Lotteri hade vi också.

 

 

 

 

 

 

    

Vårsäsongstart 7.1.2015 på Esplanad 

                                                                                  

 

      Bengt Blomqvist underhöll 95 pensionärer
      med dragspelsmusik och sång.Efter kaffet
      berättade Ralf Valkeapää om nybygget i
      Gråberg. Det skall bli hem åt 50 personer
      som är i behov av hjälp och vård dygnet
      runt.Nybygget skall stå färdigt år 2017.
      Till sist följde lotteri som vanligt.