Lovisanejdens svenska pensionärer

JULFEST 15.12.2018

 

Julfesten firades med allsång, Nya Östis Lucia med följe, gröt och kaffe och jultårta och såklart julgubben!

Stäminingen var hög och varm. Alla sjöng av hjärtans lust och samtala med varandra samt avnjöt  gröt och kaffe.

Lucia Ida Salminen

 

Ordförande Håkan Karlsson överräckte ett litet bidrag från föreningen till Lucia och önskade Lucian med följe lycka till !

Julgubben knackade på och delade julklappar åt alla .Den glada julgubben roade oss med sina berättelser om olika trevliga händelser under sina besök i olika hemmen på julaftonen.

 

Orföranden Håkan Karlsson  tackade med en julblomma  de aktiva i föreningen.

 

Vänstugan 3.12.2018


Vi var 18 personer som firade vänstugans julfest. Benita ,Runar, hade bakat jultårtor och Marita hade bakat en fin kaka. Det var glögg med russin och mandel och pepparkakor och hela högen med goda chokladkarameller. Och kaffe förstås. Lite julsång  och prat om lite ett och annat. Benita och Runar blev tackade med en fin julblomma.

Vänstugan fortsätter 17.1.2019 då sitter vi i Sevicehusets vardagsrum.
H. Inga-Lill

 

MÅNADSMÖTE 28.11.2018

 

Ordförande Håkan Karlsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Håkan gladdes åt det fina vintervädret. Håkan meddelade om förändring i programmet: kommunikationsassistent Camilla Stenvall från Lovinfo har arbetsförhinder så Birgit Korhonen berättar om borgmästare Jacob af Forselles.

Reseledare Henry Tikander meddelade att det finns biljetter till ”Prima Donnor” i Fallåker 26.1. Reseledarna planerar en resa till Ösel 27.-29.5.2019 á 310 € /person.

Henry frågade om det finns intresse för en teaterresa till ”Främling” i Karis i mars/april.

Birgit Korhonen berättade 

om Lovisa första borgmästare, Jacob af Forselles och hans familj.

Jacob Forsell, Sissi-Jaakko, hade östnyländska anor men kom från till Degerby efter freden i Åbo då Fredrikshamn blev på ryska sidan. Han var ägare till Strömfors bruk, hade gårdar i Elimäki, andelar i skepp, var riksdagsman, var handelsman, utnämndes till assessor och blev adlad av kung Adolf Fredrik.

Under  pausen varvades sällskapandet med gott kaffe och kanelbullar.

Mötet fortsatte med allsång, ackompanjerad av Bengt Blomqvist, varvat med lite vitsar.

 

 

 

Årets stora julkonsert

Hej alla !

Årets stora julkonsert på Grand i Borgå 19.11.2018. Bussen var full. När alla var i bussen blev reseledaren gratulerad med sång. I Grand hade första konserten slutat när vi kom,folk kom ut, och vi in. Det blev lite trångt. Vi hörde mycket beröm av dem. Ja, då är det vår tur, in i salen hitta rätt rad ock bänk.

Artisterna hade nog inte lång paus. Countrykungen Mats Rådberg från Sverige sjöng Duvan. Helene Nyberg sjöng Sparven på finska. Sen var i turen Jeanette Sarström, hon sjöng på vår höstfest också. Alla sjöng fina sånger. Philip Järvenpää med sin magiska ock starka röst var nog bäst. Det var nog inte så många julvisor, mera countrymusik men fin konsert.

 Inga-Lill Lempiäinen refererade

 

 

HÖSTMÖTE  14.11.2018

 

Ordförande Håkan Karlsson öppnade höstmötet.

Verksamhetsplanen och budgeten för år 2019 godkändes.

Medlemsavgiften fastslogs till 20 euro.

Styrelsen 2019

Håkan Karlsson                   ordförande

Christian Henriksson          2019-2020

Birgit Korhonen                   2019-2020

Nils-Erik Frejborg                2019-2020

Rosita Hellroos                    2018-2019

Benita Ollas                          2019-2020

Maja Backlund                     2019-2020

Dag von Knorring               2019-2020

Henry Tikander                   2019-2020

Inger Andersson               ersättare 2019-2020

Inga-Lill Lempiäinen       ersättare  2019-2020

Stig Lindberg                    ersättare  2018-2019

Till verksamhetsgranskare för år 2019 valdes Rea Svennas och Hannele Johansson och som suppleanter Tage Backman ocn Maj-Britt Grimm.

Till reseledare och vice reseledare återvaldes Henry Tikander och Christian Henriksson.

Maja Backlund och Inga-Lill Lempiäinen ansvarar för hemsidan.

Hela festkommitten har lovat forsätta Den består av Rosita Hellroos, Inga-Lill Johansson, Benita Ollas, Gun-Britt Rosenqvist, Sune Rosenqvist, Sylva Rosqvist och Ulla Silander.

Representanter i SPF:s Östra Distrikts styrelse är Henry Tikander ordinarie och Rosita Hellroos suppleant.

 

Bengt Blomqvist ledde allsången och kåserade, bl.a. om pernåpojken som for till Ringborg på dans och efter diverse missförstånd hittade sitt livskärlek. Slutet gott, allting gott!

 

Seniorskeppet 5.11-7.11 2018

Inga-Lill Lempiäinen berättar:

Årets stora seniorkryssning startade för Lovisanejdens svenska pensionärer från Vårdö. Bussen var lite sen, så alla fick extra frisk luft.

Efter ankomsten till båten blev det genast kaffe med tilltugg

Veronica Biaudet hälsade alla välkomna på kryssningen.

Titti Sjöblom och Ehrling Eliasson sjöng Alice Babs låter från 30-50 talet.

 

Susann Sonntag`s band uppträdde på tisdag.

På kvällen blev de dans med fullt dansgolv.

Nattshowen , det var buller och blixt. Ja förmycket ljud för de flesta.

Resan gick undan med många program, mat, kaffe ock drycker.

 

En privat shopping fick vi också.

 

 

MÅNADSMÖTE 31.10.2018

Ordförande Håkan Karlsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna till mötet och konstaterade att Höstfesten 27.11. fått mycket beröm och tackade alla som hjälpte till inför festen!

 

Håkan Karlsson informerade om aktuella saker i staden.

Anrika Socis ska bli festsal igen. Övre våningen inklusive gamla hotellsidan renoveras och borde vara färdigt att öppnas till vappen 2019. Ett cateringkök är inplanerat. Tillsvidare blir källaren orenoverad.

Lovisa anställer fil. mag. Kirsi Kinnunen till chef för Kultur- och utbildningssektorn och pol.mag. Joakim Holmström till chef för Tekniska verket.

Fullmäktige har behandlat budget- och ekonomiplan. Budgeten visar ett överskott. Kommunalskatten förblir 19,75, samma som den varit under hela stor-Lovisa tid. Fastighetsskatten förblir också samma. En dagvattenavgift på 40 €/år tillkommer.

Hamnen visar en liten vinst. Staden bygger skolor för 21 milj. Bostadsmässan 2023 har skapat positiv anda i hela staden.

Ordförande Håkan Karlsson påminde om att nästa möte 14.11 är Höstmöte med val av funktionärer. Föreningen bjuder på kaffet.

 

Gäst vid följande möte är kommunikationsassistent Camilla Stenvall från Lovinfo.

Mötet fortsatte med efterlängtad allsång, ackompanjerad av Bengt Blomqvist och lite vitsar av Benko.

 

MÅNADSMÖTE / FÖDELSEDAGSFEST

 

Ordförande Håkan Karlsson önskade alla välkomna och framförde sin gratulationer.

Sånggruppen SeniorPopp under Bengt Blomqvists ledning

 

och dragspelsackompanjemang gratulerade jubilarerna med nya ord till melodin ”Vi gå över daggstänkta berg” och fortsatte med välkända låtar. Till sist gav kören ”Tiotusen röda rosor” åt födelsedagsbarnen och fick rungande applåder till tack för sina medryckande sånger. Alla jubilarerna tilldelades en ros.

Festen fortsatte med kaffe, piroger och gräddig bärtårta.

Efter kaffet fick gästerna från Nordea, kapitalförvaltare Pia Hydén och bankdirektör Kristiina Tolkki ordet. Pia Hydén talade om senaste nytt i bankvärlden. Hon påminde om att användningen av bankkoder i pappersform tar slut år 2019. Man kan skaffa kodappar, använda smarttelefonen att betala räkningar med eller använda betalningstjänst. Banken hjälper att välja det som passar kunden bäst.

 

MÅNADSMÖTE 3.10.2018

Ordförande Håkan Karlsson öppnade mötet och hälsade alla, speciellt kyrkoherde Karl af Hällström välkomna till mötet.

 

Kyrkoherde Karl af Hällström berättade om Lovisa svenska församlings historia. Efter att staden Degerby grundats 1745 fick staden en egen församling 1750. Första kyrkoherde var David Starck , tidigare kyrkoherde i Elimäki och Pyttis. Efter honom kom Zacharias Cygnaeus den äldre som senare valdes till biskop i Borgå. Karl af Hällström är den 12:te i ordningen.

Lovisa kyrka, invigd 1865, är ritad av arkitekten Georg Chiewitz, som ritat bl.a. Riddarhuset i Helsingfors.

1958 delades församlingen i Lovisa svenska och Lovisa finska med Leo von Martens som kyrkoherde i den svenska och Paavo Elovaara som första valde kyrkoherde i den finska. 1.1.2019 läggs nio församlingar i Lovisa och Lappträsk ned och ersätts med två nya: Agricola svenska och Agricola finska församlingar.

5.11. är det Församlingsval , 5.-10.11, förhandsröstning.

Karl af Hällström fick varma applåder och en ros till tack för sitt intressanrta föredrag.

Bengt Blomqvist berättade att eftersom SeniorPopp uppträder under höstfesten är det övning torsdagarna 11.10. och 18.10. i Esplanaden. Bengt hoppades på nya medlemmar till SeniorPopp.

Under pausen bjöds det på gott kaffe. god kaka och trevlig samvaro.

Ordförande Håkan Karlsson meddelade:

- nästa möte 17.10. är födelsedagsmöte med Nordea som gäst.

- SPF:s Östra Distrikts höstmöte hålls 5.10. i Församlingsgården. Vid höstmötet väljs föreningarnas representanter i ÖD:s styrelse. Ordförande föreslog att Henry Tikander väljs till ordinarie representant och Rosita Hellroos till vice. Förslaget godkändes.

- 8. - 15.10 är det Seniorvecka med bl.a. Seniorfest i Bollhallen 10.10.

- Dans på Folkets hus 23.10, Jonas Näslund spelar

- föreningens höstfest 27.10 i Harjunrinne skola.

Mötet fortsatte med efterlängtad allsång, ackompanjerad av Bengt Blomqvist och lite vitsar av Benko.

 

MÅNADSMÖTE 19.9.2018

Ordförande Håkan Karlsson öppnade mötet och hälsade alla, speciellt grundtrygghetsdirektör Carita Schröder välkomna till mötet.

 

Carita berättade att Lovisa satsar speciellt på rehabilitering för seniorer. Det anställs mer personal till Hemservicen. Seniorer ska kunna bo tryggt och bekvämt i det egna hemmet. Hemservicen erbjuder städhjälp, skjutshjälp och olika slag av jumppa.

Pensionärerna önskade att hemservice skulle ha mera tid för sina klienter och att staden inte skulle ploga igen portgångarna just som de skottats rena från snö. Staden fick också beröm för att det finns jumppa, läsesalar, simning med mera.

Efter kaffet Informerade ordf. Håkan K om bla att SPF:s Östra Distrikts höstmöte hålls 5.10. i Församlingsgården.

Dans på Folkets hus 23.10, Jonas Näslund spelar,

Föreningens höstfest 27.10 i Harjunrinne skola

Stadens Seniorfest i Bollhallen 10.10.

Ordförande Håkan informerade dessutom om senaste nytt från Lovisa stad:

 

MÅNADSMÖTE 5.9.2018

Ordförande Håkan Karlsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna till mötet. viceordförande Christian Henriksson står för dagens program.

Reseledare Henry Tikander informerade om AV-dansen 12.9, Julkonsert i Grand i Borgå 19.11, Seniorskeppet 5.-7.11, meddelandet om kyrkogången i Liljendal , SPF:s Östra distrikts höstmöte 5.10, arrangeras av Lovisa svenska församlings pensionärer,Dans på Fokets hus 23.10, Jonas Näslund spelar,föreningens höstfest 27.10 i Harjunrinne skola

Christian Henriksson kåserade om pensionärslivet med mottot ”Det är inte målet utan vägen”. Christians mål är att leva till 100 för att hinna göra allt han föresatt sig. Efter pensioneringen blev Christian släktforskare, samlare, aktiv i MI, medlem i pensionärsföreningen mm. Om pensionärsföreningen tyckte Christian att det är ingenting för veklingar, han har varit servitör, flyttkarl, lotterivinstutdelare, entertainer och mycket mera. Christians roliga berättelse belönades med applåder och en ros.

 

Efter kaffet protokollet från mötet 2.5. upplästes och godkändes.

Bengt Blomqvist ackompanjerade allsången med både välkända och lite obekantare sånger och berättade vitsar.

 

HEMLIGA RESAN 26.6.2018

 

Tidigt på morgonen styrde 2 st Tidstrands bussar kosan mot nordväst. Väntansfulla pensionärer tippade vart vi var på väg... i Lahtis i Vesijärvis strand stannade bussarna. Nu fick vi kliva på kryssningsbåten Suomen Neito. Ombord blev vi serverdae på kaffe och tilltugg samt guidning i härligt väder.

Vi åkte mot Vääksy kanal i Asikkala kommun. I Vääksy blev vi vänligt bemötta med 2 st svenskspråkiga guider vilka guidare oss med bussarna runt vackra Asikkala kommun. Vi stannade bl vid en gammal kvarn vid forsen. Mycket intressant.

Nu hade vi rest några timmar så att magen började kurra... var skall vi äta ? Hemligt ! Tilbaka i bussarna. Blev körda en annan väg till Lahtis och Vesijärvis strand. Väl framme hade vi lunch på restaurang Lokki på en vacker plats vid stranden och åt en härligt god lunch från ståenede bord.

Väl hemma i Lovisa var alla nöjda över dagens fina program!

 

Dorpat resan 27.5.-29.5.

Reseledaren Henry Tikander berättar om resan :

 

Vi var 44 resenärer till Tartu.27.5.-29.5.


Guiden Inge Liiv mötte oss i Tallin. 


Kaffepaus på vägen på Adavere väderkvarn.

 

Middagen i Krutkällaren.

 


Månd. Promenad i gamla stan.På eftermiddan åkte vi  till Peipussjön och Nyrenoverade
      Alatskivi slott, vi fick en överaskning med  vinsmakning av eget vin.

Tis  åkte vi hemåt mot Tallin o Lunch på Kochi Aidat.+ lite egen tid i Tallin.

Kochi Aidat https://www.visitestonia.com/fi/kochi-aidad-krouvi-ja-kahvila

 

Utfärd till Robbes Lilla Trädgård 8.5.2018

En buss full med grönsaksintresserade pensionärer åkte iväg till Lindkoski.

Vi blev vänligt mottagana i de varma växthusen av Robert Jordas. Han guidade oss runt  och berättade om växterna och tekniken i växthusen och vi lyssnade med häpnadens finger i förvåningens mun.

ROBBES LILLA TRÄDGÅRD

Är grundat 2002 .Odlar över 30 sorter av sallat, örter och skott och omfattar över 8000 kvadratmeter odlingsyta på hemgården i Lindkoski och förser både restaurangkök och matbutiker med 15 000 färska produkter varje dag !

ROBBES Lilla Trädgård har specialiserat sig på salladsskott och olika örter.
Mest kända är vi för våra ärtskott och färska örtkryddor, såsom basilika.
Våra kunder är främst partiaffärer och storkök. I vårt urval finns 25 olika hälsosamma örter som även lämpar sig för dekoration av portioner. Våra snabba och flexibla leveranser garanterar att ni får produkterna garanterat färska. Produkter är odlade utan kemiska bekämpningsmedel.
 

Vi lyssnade och smakade och undrade över att tex salladsplantas växtperiod från frö till färdig planta tar endast 3,5 veckor!

Vi tackade Robbe och handlade grönsaker. Bussen körde hem via Cafe Lilja i Liljendal där vi fick gott kaffe och bulle.

 

Utfärd till Riksdaghuset 7.5.2018

En hel buss med glada pensionärer styrde kosan till huvudstaden för att besöka Riksdagshuset. I Riksdagshuset togs vi emot av politiskrådgivare Annette Karlsson som guidade oss belevat och med sakkunninghet.

Annette Karlsson

 

RIKSSALEN

PLENISALEN

Riksdagsledamot Maarit Feldt-Ranta

Guidade rundan avslutades med kaffebjudning och en mycket intressant inblick i riksdagens arbete av riksdagsledamoten Maarit Feldt-Ranta.

 

Glada och nöjda åkte vi alla hem till Lovisa igen.

 

Månadsmöte 5.2.2018

 

Olof Lassas från Andelsbanken avtackades för sitt anförande rörande bankens nuvarande service.

 

 

Månadsmöte 18.4.2018

 

Viceordförande Christian Henriksson, som fungerade som mötets ordförande. Christian välkomnade Ritva Ståhls och Rina Antas från Tango och tangokavaljer, stjärnmannekäng samt pensionärerna  välkomna till mötet.

Modevisning av Tangos vårkollektion presenterades av Rina Antas.

Vårens mode är  färggrannt  i rött, gult, grönt. Dammodet är kvinnligt med blommönster, frillor, trumpetärmar och volanger. De lätta dunjackorna är fortfarande populära både för herrar och damer. Sommarens herrmodet var sköna och klädsamma byxor jämte skjortor och jackor.

Våra  eleganta, glada och profsiga mannekängerna Rosita Hellroos, Bengt Gustafsson, , Christian Henriksson, Ulla Silander, Kristina och Nils-Erik Frejborg,  Helena Buda och Henry Tikander visade stiliga dresskombinationer och belönades med smattrande applåder och beundrande kommentarer.

Reseledare Henry Tikander påminde efter kaffe om kommande resor.

 

Månadsmöte 4.4.2018

Viceordförande Christian Henriksson sade att det var en glädje att få hälsa både pensionärerna och den trevliga föredragshållaren, museiintendent Ulrica Rosendahl välkomna till det första mötet i april.

Reseledare Henry Tikander informerade om resor se sidan " resor "

Föredragshållaren,Lovisa stads museiintendent, arkeolog Ulrica Rosendahl berättade om Lovisa stads olika museer. Lovisa har tre stadsmuseer: Kommendantshuset, Strömfors Bruksmuseum och Virböle hembygdsmuseum. Staden ämnar köpa Bruksmuseet för en euro av Museiverket i Finland.

Stadsmuseet grundades 1904 och verkade först i Degerby Gille med Lovisa- originalet Jedvard Iverus som intendent. Sedan 1960-talet har museet funnits i Kommendantshuset. Museet har både permanenta och växlande utställningar. Den nuvarande utställningen ”Hatets färger” handlar om inbördeskrigets händelser 1918 i Lovisanejden. Följande utställning som öppnas 19.6. kallas ”Där gatan en gång gick” och behandlar Lovisalandskap i förändring.

  Ulrica Rosendahl

Christian Henriksson, föreningens representant i Äldrerådet i Lovisa, berättade om Äldrerådets verksamhet. Verksamheten går ut på att garantera den äldre befolkningens möjligheter att delta och påverka i staden. Vid mötet hade bl.a. veteranernas vård och tjänster som staden ordnar samt Hjärtveckans och Seniorveckans program diskuterats.

Christian Henriksson önskade att staden skulle kartlägga möjligheterna att bygga hiss i höghusen och möjligheterna till stats- och stadsbidrag för dessa. Christian hoppades att Hambergska hemmet skulle öppnas som hem för personer som ännu inte behöver sjukhusvårdnad. Christians tredje önskan var att Sågudden skulle göras till en vacker park. Christian tar emot förslag om ärenden som kunde behandlas av Äldrerådet.

Bengt Blomqvist ackompanjerade allsången där publiken fick önska sina favoriter och läste roliga historier om barnens funderingar om äldre människors besvär såsom åderförkalkning, chocken att se sig själv i spegeln, hårets färg eller bristen på hår, ur Mark Levengoods bok.

Månadsmöte 21.3.2018

Ordförande Håkan Karlsson hälsade både pensionärerna och dagens gäst verksamhetsledare Camilla Stjernvall välkomna till mötet.

Reseledare Henry Tikander påminde om kommande resor osv. Se " Resor "

Camilla Stjernvall är verksamhetsledare i Kompanjonsskapet Hörnan, vilken är en förening dit alla föreningar i Lovisa kan ansluta sig.

 

Hörnan är öppen vardagar kl. 10-14. I Hörnan finns mötesrum för olika stora grupper. Där hålls föreläsningar, basarer och andra evenemang. Bibliotekets dagstidningar kan läsas där. Utrymmena kan reserveras, man kan hålla informella möten i aulan och varje fredag kl. 10-12 är det en kaffestund, öppen för alla.

Kumppanuustalo Kulma – Kompanjonskapshuset Hörnan

Till kaffet hade sevicehusets kökspersonal bakat cheesekake.

Bengt Blomqvist ackompanjerade allsången där publiken fick önska sina favoriter och läste roliga historier om barnens funderingar ur Mark Levengoods bok.

 

Vårmöte 7.3.2018

 

Odrförande Håkan Karlsson hälsade alla välkomna till Vårmöte.

En tyst minut hölls för de medlemmar som avlidit år 2017.

Efter alla stadgeenliga äreneden mötet beviljade ansvarsfrihet åt styrelsen och övriga redovisningsskyldiga. Ordförande Håkan Karlsson tackade på styrelsens och redovisningsskyldigas vägnar för visat förtroende.

Till föreningens delegaterför året 2018 för Svenska Pensionärsförbundets i Finlands vår- och höstmöten valdes ordförande Håkan Karlsson, viceordförande Christian Henriksson och sekreterare Birgit Korhonen .Till SPF:s Östra Distrikts vårmöte i Pernå 14.3. valdes samma personer.

Reseledare Henry Tikander påminde om

lista till vårmötet i Pernå 14.3.,ännu platser till Veho Airport 8.3, dans på Folkets Hus 17.4., Isnäs vårfest 5.5

SPF vårmöte 24.4. i restaurang Iiris i Borgå.

Utfärd till Robbes trädgård i Lappträsk 8.5

Efter kaffet med äppelpaj upplästes och godkändes protokollet från 21.2.

Bengt Blomqvist ackompanjerade allsången där det sjöngs bl.a. Jag tror på sommaren, Idas sommarvisa och om den ljuva ungdomen. Bengt läste ur Mark Levengoods bok om barns fyndiga kommentarer.

 

Bifogar Verksamhetsberättelsen för 2017:

Lovisanejdens Svenska Pensionärer r.f.

Verksamhetsberättelse 2017

Föreningen stiftades 1984 och har nr 143157 i föreningsregistret.

1.1.2017 hade föreningen 224 medlemmar av vilka Holger Ferin är hedersmedlem och Lasse Ögård frimedlem.. Under året har 11 nya anslutit sig, 7 avgått och 4 avlidit. Föreningen hör till Finlands Svenska Pensionärförbunds Östnyländska distrikt.

Styrelsen och funktionärer år 2017

Styrelse

Karlsson Håkan ordförande

Henriksson Christian vice ordförande

Korhonen Birgit sekretarare

Frejborg Nils-Erik vice sekreterare

Hellroos Rosita kassör

Ollas Benita vicekassör

Maja Backlund hemsidan

Dag von Knorring

Henry Tikander,

Rea Holmberg suppleant

Inga-Lill Lempiäinen suppleant

Lindberg Stig suppleant

Verksamhetsgranskare

Gustafsson Bengt Johansson Hannele

Backlund Torbjörn Backman Tage

Reseledare

Tikander Henry, Henriksson Christian vice

Hemsidan

Maja Backlund

Festkommitté

Hellroos Rosita, Johansson Inga-Lill, Ollas Benita (sammankallare), Rosenqvist Gun-Britt Rosenqvist Sune, Rosqvist Sylva och Silander Ulla.

Representanter i styrelsen SPF:s Östnyländska Distrikt

Henry Tikander, Rosita Hellroos vice

Möten och mötesprogram

15 medlemsmöten har hållits med ett medeldeltagarantal på 89 personer. Styrelsen har haft åtta möten.

Vid varje möte har det varit lotteri samt sång och musik. Bengt Blomqvist har varit allsångsledare och dragare för sånggruppen SeniorPopp.

Intressanta och informativa föreläsningar har hållits av Timo Tenhunen /Lovisa stad, Sabina Lindström /ROSK´N ROLL, långfärdsseglare Paul Suominen, Sebastian Rosenqvist/Timberpoint, Barbara Grandell och Tina Willström/Gyllene Tiders Hem, Arno Wirzenius / Kotka Svenska Pensionärer, Johan Hurmerinta/ Lovisa Bilskola och ordförande Håkan Karlsson.

Vi har har haft besök av representanter från stadens banker: Aktia Johanna Andersson, Östnylands Andelsbank Olof Lassas och Nordea Pia Hydén, Hanna Niiranen, Kajsa Mannonen och Kati Holstein. Gästerna har berättat om aktuella saker inom bankverksamheten och vid besöken sponsorerat pensionärernas kaffe med dopp.

Rina Antas och Ritva Ståhls från Tango hade med sig vårens modetrender i klädväg och kläderna kunde beundras på föreningens egna mannekänger.

Vårmötet hölls 8.3.2017. Revisions- och verksamhetsberättelserna upplästes och godkändes. Styrelsen och övriga redovisningsskyldiga beviljades ansvarsfrihet.

Höstmötet hölls 15.11.2017. Medlemsavgiften för år 2018 fastställdes till 20,- €. Verksamhetsplanen för år 2018 godkändes. Till ordförande för år 2018 valdes Håkan Karlsson. Av styrelsen omvaldes de som stod i tur att avgå och styrelsen fortsätter i följande sammansättning : Maja Backlund, Nils-Erik Frejborg, Rosita Hellroos, Christian Henriksson, Dag von Knorring, Birgit Korhonen, Benita Ollas, Henry Tikander, som suppleanter Rea Holmberg, Inga-Lill Lempiäinen och Stig Lindberg.

Verksamhetsgranskare

Bengt Gustafsson och Hannele Johansson, suppleanter Tage Backman och Maj-Britt Grimm.

Reseledare

Henry Tikander, Christian Henriksson vice reseledare

Festkommitté

Rosita Hellroos, Inga-Lill Johansson, Benita Ollas (sammankallare), Gun-Britt Rosenqvist Sune Rosenqvist, Sylva Rosqvist och Ulla Silander.

Distriksstyrelsen

Henry Tikander ordinarie, Rosita Hellroos ersättare

Ordinarie representant i Lovisa äldreråd under perioden 2017-2020 är Christian Henriksson och Dag von Knorring vice.

Fester

28.10.2017 ordnades den traditionella höstfesten i Harjunrinne. Omkring 120 pensionärer deltog. Björn Sundqvist, de finländska seniorernas representant i AGE Platform Europe, höll festtalet. Festens program innehöll både tal och musik. SeniorPopp uppträdde, duon Trubaduals eller Amanda Sallinen och Joel Enqvist sjöng låtar av Beatles, Frank Sinatra, Rolling Stones och lite Svensktoppar och Bengt Blomqvist bjöd på dragspelsmusik under kaffepausen. Else-Maj Hydén läste Josefina Bengts text om stadsresan till Helsingfors på Pernådialekt Verksamhetsledare Berit Dahlin hälsade från Svenska Pensionärsförbundet.

18.10. firade föreningen födelsedagsfest på Servicehuset Esplanad. 102 personer hade kommit till festen. 43 födelsedagsbarn mellan 90 och 65 år var inbjudna och 29 hade möjlighet att delta. Kassör Rosita Hellroos och sekreterare Birgit Korhonen delade ut rosor till alla jubilarerna. SeniorPopp sjöng under Bengt Blomqvists ledning och dragspelsackompanjemang. Tårtan och kaffet sponsorerades av Nordea.

År 2017 avslutades med julfest 16.12. på Servicehuset Esplanaden. 105 pensionärer njöt av julgröten med plommonsoppa och kaffe med jultårtor. Lovisa Lucia med tre söta tärnor uppträdde. Julgubben kom med julklappar åt alla snälla pensionärer. Aktiva funktionärer avtackades med julblommor.

Föreningen har ordnat tre egna danser på Folkets hus i Lovisa: 17.1, 4.4. och 3.10.

Uniset och Jonas Näslund har skött om musiken.

Resor och kultur

De energiska reseledarna har ordnat många resor. Årets hemliga resa gick 28.6. till Tavastehus. 79 pensionärer besökte Riihimäki glasmuseum, Aulanko och åt lunch i Vanö.

14.2. kryssade 24 personer till Tallinn, 29.-31.10. 43 deltagare med Seniorskeppet till Stockholm och 16.-18.5 reste 42 pensionärer till Pärnu.

Reseledarna har ordnat många teaterbesök: Till Fallåker ”Jag föll för dej” 21..1 med 75 deltagare och ”Fem filurer” 7.10 med 52 deltagare, Liljendalrevyn 2.5. med 53 deltagare och ”Sällskapsresan ” på Lurens 13.7. med 34 besökare. 17.6. åkte 35 personer till Harparskog för att se ”Okänd soldat”. I konserten med Rajaton i Sibeliushuset i Lahtis deltog 40 personer.och 13.5. i Isnäs Pensionärers Vårfest 38 personer.

Eftersom man inte lever blott på dans och teater ordnade reseledarna en ärtsoppslunch på fastlagstisdagen 28.2. till restaurang Hanna Maria i Borgå.

Inalles har det varit 552 deltagare i 13 resor och teaterbesök..

Studiecirkelns 11 medlemmar har samlats 15 gånger i Tikva på Drottninggatan. Programmet har innehållit diskussioner och högläsning ur ”Sophie” av Mikaela Strömberg. ”Studenterna” avslutade vårminen med skolutflykt till Rudom gård och höstterminen med julfest på Degerby Gille.

Vänstugan i Tikva på Drottninggatan har varit öppen 14 torsdagar med i medeltal 16 deltagare /gång. Under möten har det varit diskussioner om aktuella händelser i staden. Vårsäsongens avslutning hölls på Cafe Lilja. Julfest hölls i vemodig anda i Tikva eftersom det var oklart var och hur Vänstugan kan träffas i fortsättningen eftersom Tikvas utrymmen inte mer står till förfogande. Lyckligtvis fick gruppen veta senare att Församllingsgårdens övre våning kan användas 1 gång /månad.

Maja Backlund har ansvarat för föreningens informativa och intressanta hemsida. Ab J. Tidstrand hyr reklamutrymmen.

Svenska Pensionärsförbundet

Åtta medlemmar deltog i Östnyländska Distriktets vårmöte 20.4 i Borgå. 18.10.deltog Christian Henriksson som föreningens delegat och Henry Tikander som styrelsemedlem i ÖD:s höstmöte i Sibbo. Rosita Hellroos, Håkan Karlsson och Henry Tikander deltog i förbundets Höstmöte i Tammerfors 23.11.

Kurser

Rosita Hellroos, Birgit Korhonen och Henry Tikander deltog 9.2. i SPF:s medlemsregisterkurs. Robert Riska från SPF höll kurs för hemsidans uppbyggande och upprätthållande 21.3. Maja Backlund deltog. Rosita Hellroos, Håkan Karlsson, Birgit Korhonen och Henry Tikander deltog 7.9. i en Inspirationsdag i Borgå. Markus West från SPF höll webbkurs/hemsidan för Östra Distriktet 3.11. Maja Backlund och Henry Tikander deltog.

Medelanskaffning och understöd

Föreningen har fått understöd av Stiftelsen för svensk pensionärsverksamhet i Finland 400,-€. Aktiastiftelsen i Borgå beviljade 200,- för en Kulturresa. Medel har inskaffats via medlemsavgift och lottförsäljning vid festerna, danserna och möten..

Ett stort tack till alla medlemmar som medverkat till att föreningen har haft ett trevligt år med mångsidigt program och intressanta aktiviteter. Det är gästerna som gör festen, i detta fall tack vare medlemmarna har vi en aktiv förening med aktiva pensionärer!

 

Månadsmöte 21.2.2018

Ordförande Håkan Karlsson hälsade alla pensionärerna och isynnerhet dagens gäst stadsdirektör Jan D Oker-Blom hjärtligt välkomna till mötet.

Reseledare Henry Tikander påminde om resorna:

Tartu 27.-29.5. pris 290,-,

Veho Airport i Vanda torsdagen 8.3. pris 15,- €,

Liljendalrevyn 31.3. anmälningslista 

SPF:s Östra Distrikts Inspirationsdag 20.4.

Isnäs vårfest 9.5.

Robbes trädgård 8.5.

Stadsdirektör Jan D Oker-Blom berättade att han räknar sej som helsingforsare i sjätte generationen och Lovisabo på farmors sida i femte generationen.

Ordförande Håkan Karlsson med stadsdirektör Jan B Åker-Blom

Stadsdirektör ansåg att Lovisa som kommun mår ganska bra. Det väntade underskottet ser ut att bli ett överskott. Ekonomin i allmänhet är på bättringsvägen.

Det flyttar in mer invånare än det flyttat ut men tyvärr dör det fler än det föds.

Staden har råd att göra lyxinvesteringar, dvs bygga skolor och satsa på idrott och social- och hälsovård.

Jan D Oker-Blom ansåg att det är en bra stämning i staden och trenderna är positiva. Företagen anställer fler, Fortum har ett gott rykte.

Jan D Oker-Blom svarade på publikens frågor innan han avtackades med applåder och en ros. Han fick ännu kraftigare applåder när Håkan sade att stadsdirektören lovat bjuda på kaffet.

Efter kaffet ackompanjerade Bengt Blomqvist till allsången och läste roliga historier om barnens funderingar ur Mark Levengoods bok.

 

FASTLAGSÅKET 6.2.2018

En busslast med glada pensionärer fastlagsåkte som traditionen bjuder på.Detta år styrde vi kosan  till Liljendal. Ärtsoppan  och fastlagsbulle smakade gott i Cafe Lilja..

Månadsmöte 07.02.2018

 Ordförande Håkan Karlsson gladdes åt den välfyllda salen och önskade pensionärerna och dagens gäst Lovisa stads seniorservicechef Lisbeth Forsblom välkomna till mötet.

Reseledare Henry Tikander påminde om resorna till Tartu 27.-29.5. pris 290,-, till Veho Airport i Vanda torsdagen 8.3. pris 15,- €, Fastlagstisdagens ärtsoppa i Cafe Lilja och Hemliga resan tisdagen 26.6.

Mötets gästföreläsare seniorservicechef Lisbeth Forsblom 

informerade oss tydligt och sakligt om servicerådgivningens mål : äldre personer ska kunna bo tryggt och bekvämt i sitt eget hem.

Seniorservicecentralen finns i hälsocentralens utrymmen. Centralen erbjuder städtjänster, vård i hemmet, närståendevård, minnespoliklinik.

Dygnet runt vård finns i Taasiagården Emilhemmet, Rosenkulla, Lyckan och i det nya hemmet i Gråberg. Dessutom fungerar  hem-sjukvård dygnet runt för de äldre som bor i hemma.  Medeltiden i kö  för  vårdplats år 2017 var 29 dygn  för  serviceboende.

Diskussion efteråt blev livlig och många frågor fick svar. Lisbeth Forsblom avtackades med applåder och en ros.

Till kaffet hade sevicehusets kökspersonal bakat stora och goda fastlagsbullar.

Bengt Blomqvist ackompanjerade allsången och Dansön gick på Sunnanö med Den glade vandraren drömmande om Elin.

Ordförande Håkan Karlsson påminde att gäst vid nästa möte 21.2. är stadsdirektör Jan D Oker-Blom och 7.3. är det vårmöte, Efter mötet 21.2. sammanträder styrelsen för att behandla vårmötets ärenden.

 

Månadsmöte 24.1.2018

 

Mötets gästföreläsare optiker Ann-Caroline Sinisalo från AC Optik berättade om problemen med torra ögon.

Vinterväder, maskinell luftkonditionering, kontaktlinser, rökning, mediciner såsom blodtrycksmediciner och vissa sjukdomar kan försvåra problemen.

Hon poängterade speciellt att alla som haft ögonoperationer bör använda ögondroppar. 

Att dricka vatten, använda ögondroppar, blinka ordentligt, sluta ögonen och äta bra oljor hjälper kroppen att tillföra tårvätska.

Ann-Caroline avtackades med applåder och en ros men fick ännu svara på många frågor.

                                      

 

Efter kaffet påminde ordförande Håkan att följande möte är 7.2. med Lisbeth Forsblom från stadens seniorservice och vid mötet 21.2. får vi stadsdirektör Jan D Oker-Blom som gäst.

Bengt Blomqvist ackompanjerade allsången och Svarta Rudolf, Flickorna från Småland mm sjöngs med bravur.

 

Månadsmöte 10.01 2018

Ordförande Håkan Karlsson öppnade mötet med att önskade  ett

Gott Nytt År! 

Dagens gästföreläsare:

                                                    

Fysioterapeut Anita Karlsson talade om ”Resan till god kondition” en kampanj av KKI (Kunnossa Kaiken Ikää ) om vikten att hålla sig i god kondition även i mogen ålder. Det är aldrig för sent att börja med motion och man har aldrig för dålig kondition att börja heller, poängterade Anita. Anita höll en uppskattad jumpastund, rörelser varvade med goda råd. Mötesdeltagarna sträckte, tänjde, balanserade och lärde sig om vardagsmotion: gå i trappor, stig upp från stolen utan att hjälpa till med händerna, tänj framför TV:n osv.

Alla upp och tänja och jumpa!

Vänstugan samlas i fortsättningen 1 gång i månaden, årets första träff är 22.1. kl. 14.

Reseledare Henry Tikander informerade om :

Dans på Folkets Hus tisdagen 30.1 med Uniset.

Resa till Dorpat 27.-29.5. pris 290,-

Halkkörning  i Vanda torsdagen 8.3. start kl. 10 från Turisthållplatsen, pris 10,- € till Veho Airport

Bengt Blomqvist ackompanjerade allsången och varvade med vitser