Lovisanejdens svenska pensionärer

 

Intervju

Intervju med vår ordförande Adi Viksten
 

Adi Viksten är ordförande för Lovisanejdens svenska pensionärer. Han är född 1937 i Labby i Lappträsk kommun. Föräldrarna var jordbrukare, och Adi och hans fyra bröder fick i ett tidigt skede lärdom om hur ett jordbruk skall skötas.

I Adis ungdomsår fanns det en skola i så gott som varje by, hans egen skola fanns i Labby Harsböle där han gick i folkskolan.
Förutom att han hjälpte till på hemgården med jorbruket, arbetade han också på annat håll. Sin värnplikt gjorde Adi i Dragsvik år 1957.

Året 1955 flyttade han till Hindersby och ingick äktenskap med Anita 1956. Tillsammans har de uppfostrat fyra flickor. Förutom jordbruket var Hindersby meijeri Adis arbetsplats i många år. Vid tiden i Hindersby har Adi verkat som ordförande för Hindersby jaktförening i flere tiotals år. Jakt har varit hans stora hobby och har fortsatt även efter det att han slutade med jordbrukandet och blev pensionär. Han deltog aktivit i kommunala uppdrag och var invald i idrottsnämnden i Lappträsk i fjorton år. Han har även varit invald i folkpensionsnämnden.
Lappträsk idrottsförening låg varmt om hjärtat och där var han ordförande i tio år. I föreningen Hau-Hau har han varit ordförande i tio år och deltagit i föreningens olika uppdrag. Som sig bör av en jaktkarl, var jakthunden ett oärsättligt redskap och en god vän.
 
Efter sina år i Hindersby sålde Adi sitt jordbruk, och då blev det aktuellt om en flyttning till Lovisa år 2005.

Adi valdes till ordförande för vår förening 2009 och har skött uppdraget till allas belåtenhet. Han poängterar, att det goda samarbetet som finns inom föreningen och styrelsen, gör att arbetet är lättare att sköta. Det är den hjälp man behöver i föreningslivet. Föreningen växer för varje år och de utrymmen som vi nu har till förfogande är snart för små. Var föreningen i framtiden kommer att sammanträda, blir säkert följande uppgift att lösa.
 

Raimo Lindström

 

Till START-sidan