Lovisanejdens svenska pensionärer

 

Svenska teatern

The play that wrong

17.1.2020 klo 19.00

Bussen startar

Vårdö  klo 16.15

Turisten  klo  16.45

Bussens pris 10e

 

 


Reseledarna Henry Tikander och Christian Henriksson