Lovisanejdens svenska pensionärer

 

Höstmöte 16.11.2016

 

Som ny ordförande fortsätter Håkan Karlsson
till vänster på bilden. Han övertar klubban efter
Adi Viksten den 1.1.2017.
88 pensionärer närvar vid mötet.
Efter kaffet underhöll Benko oss med vitser och
allsång till tonerna av dragspelet. Som avslutning
hölls lotteri.

 

 

 

 

 

 

 

 

Möte 2-11.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Catrin Tylli från Finlands Svenska Synskadeförbund berättade för
95 pensionärer om dess verksamhet och vad det finns för hjälpmedel.
Efter kaffet var det allsång och lotteri som hör till.

 

 

 

 

     Möte 05.10.2016
      Christian Henriksson underhöll med program om Povel Ramel
      som han varvade med musik.
      92 pensionärer var närvarande. Bengt Blomqvist med sitt dragspel
      och vitser hörde också till. Kaffe och lotteri som avslutning.
 

 

 


 

          Möte 21 september 2016.    
          101 personer var närvarande då   Ella Björkman  
          från Svenska Hörselförbundet berättade om olika
          hörapparater och andra hjälpmedel för den som
          lider av nedsatt hörsel. Åsa Stenström berättade om
          hur det fungerar att ha inplant IL.
          Reseledaren Henry berättade om nya saker som
          han har på gång.
          Efter kaffepausen följde allsång med Benko
          och lotter.                                     

      

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

Höstens första möte 7.9.2016.
Dagens gäst var Lotta Nygård-Eklöf från firman
J & L Help Care som grundades år 2014.
Hennes ämne var " En lättare vardag för alla
åldrar ".Det var för oss pensionärer ett intressant
ämne. Vi var rekordmånga 118 personer.
Det var allsång med Benko och lotteri som avslutning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Olof Lassas                                            Bengt Blomqvist

Möte 4.5.2016

Bankdirektör Olof Lassas från Andelsbanken i Lovisa berättade om Lovisakontorets
verksamhet för 72 personer vid vårsäsongens sista möte.
Bengt Blomqvist hade en lyckad dag med sina otroliga vitser och allsång till dragspels-
musik. Den 7 september träffas vi igen.

 

 

Möte 6.4.2016

 

Christian Henriksson berättade, sjöng och dansade
då han berättade för 109 pensionärer om Evert Taube.
Kaffe, allsång och lotteri hörde också till.

 

 

 

 

 

 

 

 

Möte 23.03.2016

Johanna Pallas och Jan-Erik Lind från
Aktiabanken berättade för 76 pensionärer
om bankens verksamhet samt bjöd på kaffe.

 

 

 

 

 

Vårmöte hölls den 9 mars 2016.
närvarande 83 personer.
SeniorPopp underhöll men vackra sånger
efter mötet.
Lotteri hörde också till.

 

 

Möte 24.02.2016

Dagens gäst Robert Riska IT-koordinator från SPF
Han talade om datorns betydelse nu och i framtiden.
Han framhöll att ingen är för gammal att hantera en
dator. Mycket intressant.
Efter kaffet följde allsång med Bengt och hans vitser,
samt lotteri med 81 personer närvarande..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Möte 10.02.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ombudsman och verksamhetsekreterare Veronica Biaudet berättade för 94
pensionärer om förbundets verksamhet. Intressant !
Efter kaffet sjöng och spelade Bengt Blomqvist och ledde allsången.
Sedvanligt lotteri avslutade vårt andra möte för säsongen