Lovisanejdens svenska pensionärer

 

Styrelsen beslöt vid sitt möte

18.9.2020 följande :

ALLA MÖTEN ÄR INHIBERADE pga corona virus tillsvidare.

- Traditionella FÖDELSEDAGSFESTEN uppskjuts. Årets jubilarerna uppvaktas per brev.

HÖSTMÖTET hålls 11.11.2020 kl 13.00. Platsen meddelas senare.

Styrelsen önskar alla pensionärers förståelse för det rådande läget.

Må så gott och följ alla direktiven från statsmakten! 

LÄS HEMSIDAN HÄNDELSER

*******************************************************************************************************

Välkommen till Lovisanejdens
svenska pensionärer r.f.

Välkommen till vår hemsida. Föreningens hemort är i Lovisa, men i och med kommunsammanslagningen hoppas vi att få nya medlemmar även från det nya Lovisa.

Föreningen är ansluten till Svenska Pensionärsförbundet och dess uppgift är att verksamt arbeta för sina medlemmars trivsel och tillvarata och befrämja deras allmänna och gemensamma intressen.
Föreningen grundades 1984. Vår medlemmsantal per 31.12. 2019 var 219 st. Vi sammankommer varannan onsdag till möte i servicehuset Esplanad, vid möten brukar vi ha ungefär 90-110 deltagare som får njuta av trevlig samvaro, vi får allmän information om föreningens kommande aktiviteter, det ordnas föredragstillfällen, exkursioner, teaterbesök, gruppresor och verkar som en förbindelselänk medlemmarna emellan.
Föreningen har en egen hemsida som finns under adressen: http://lovisa.spfpension.fi

SÅNGKÖR = SENIOR POPP

Vi har en egen sångkör som kommer att uppträda vid våra möten, nya sångare är välkomna.
Bengt Blomqvist leder kören.

STUDIECIRKEL

En studiecirkel sammankommer varannan vecka, då vi inte har våra månadsmöten.
Else-May Laaksonen cirkelledare.

VÄNSTUGA

Vänstugan sammankommer  ( se nämare datum i aktuellt ) i Servicehuset Esplanad i vardagsrummet, torsdagar ojämn vecka. Adress  Drottninggatan 7. Under möten diskuteras om aktuella händelser i staden. Benita Ollas är sammakallare.

NÖJESKOMMITE

Benita Ollas är sammakallare.

MÖTEN

Våra ordinarie höstmöte hålls före utgången av november och vårmöte före utgången av mars månad.

Månadsmöten hålls jämna veckors onsdagar kl 14.00. på Servicehuset Esplanad. Möteskallelsen finns i Östnyland, Nya Östis och Loviisan Sanomat, dessutom hittas uppgifterna på föreningens hemsida.

Här hittar du en länk till förbundets sida!