Lovisanejdens svenska pensionärer

STYRELSEN 2020

Ordförande: Håkan Karlsson Kuhlefeltsgatan 27, 07900 Lovisa
hakan.karlsson (at)sulo.fi  tel 0400305712

Vice ordförande / Vice reseledare: Christian Henriksson Alexandersgatan 20.B.26, 07900 Lovisa,christian.henriksson(at)sulo.fi tel  0400605247

Sekreterare:   Birgit Korhonen Ormbergsvägen 11,07910 Valkom birgit.korhonen(at)sulo.fi, tel 0408407558

Kassör : Rosita Hellroos Tullbron 5.A.18, 07920 Lovisa                rosita.hellroos(at)gmail.com,   tel 0405037233

Reseledare : Henry Tikander
Båtvägen 12, 07910 Valkom, henrytikander(at)sulo.fi tel 0504108468

Hemsidan: Maja Backlund Chiewitzgatan 4-6.B.3107900Lovisa                                       maja.backlund(at)sulo.fi tel 0407407820

Nils-Erik Frejborg Vattugränd 5 B, 07900 Lovisa,                               

Nils-erik.frejborg(at)sulo.fi, tel 0400498114

Dag von Knorring Parkgatan 5 A 21, 07900 Lovisa,                                                          dag.knorring(at)gmail.com, tel 0400974532

Benita Ollas, Sammankallare för nöjeskommite
Chiewizgatan 8.A.7, 07900 Lovisa, ollasbenita(at)gmail.com, tel 0400642910

Styrelsens suppleanter:

Stig Lindberg Mariegatan 22.B.12, 07900 Lovisa,tel 0505229253

Inga-Lill Lempiäinen Båtvägen 10, 07910 Valkom, inga.lempiainen(at)sulo.fi      

 tel  0451717417

Inger Andersson Södra Åsen 3 A 7, 07920 Lovisa                                                            inger.andersson@sulo.fi,      tel 0500-213170

FÖRENINGENS REPRESENTANTER:

PENSIONÄRSFÖRBUNDETS ÖSTRA DISTRIKTSTYRELSEN:

Henry Tikander

ÄLDRE RÅDET i Lovisa stad :

Christian Henriksson ordinarie representant

Dag von Knorring suppleant

STIFTELSEN FÖR SERVICEHUSET ESPLANAD:

Henry Tikander